ส้วมคุณชาย เป็นส้วมหลังแรก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ต้นแบบมาจากส้วมโรงเรียน ปรับปรุง ดูแลมาจนถึงปัจจุบัน
ส้วมคุณหญิง เป็นหลังที่สอง สร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ.2547 เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรที่มาดูงาน และเป็นส้วมที่ได้รับรางวัล สุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Madam-Mister’ s Toilet

Mister’ s Toilet is the first toilet of Naidum Garden which built in 1990 by the format the school that has been improved and maintenance to the present.
Madam’ s Toilet is a second toilet that built in 2004 to support student and farmers to see the Agriculture fair. This toilet is won the best of toilet in the National department? of health in the year 2006


ส้วมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อ่านต่อ >