การจัดสวน สุขภัณฑ์


การจัดสวน สไตล์บาหลี

การจัดสวน สไตล์ธรรมชาติ


สวนตีนเปล่า

สวนลอย สร้างขึ้นในปี พ.ศง2553 เป็นสวนที่ยกระดับ หลากหลายระดับจากพื้น เมื่อมองเห็นมุมมองภาพกว้างจากที่สูงแบบตานก (Bird’ s eye view) ต่างจากการมองในระดับสายตา บนสวนได้จัดสวนไม้แขวน (Hanging Garden) เพื่อลดความแข็งของวัสดุทางเดินให้ดูกลมกลืน สวยงาม

Top view Garden built in the year 2010. Enhance the garden by leveling it up from the ground, so it can view and overview on high eye bird (Bird’ s eye view) The Topview Garden also has the garden hanger (Hanging Garden) to reduce the hardness of the material, see the business harmony.