ส้วมรู ส้วมแย้
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อต่อยอดจินตนาการจาก “ส้วมทาร์ซาน” ซึ่งต้องปีนบันไดลิง ขึ้นไปขี้บนต้นไม้ ส่วน ส้วมรู เมื่อขี้แล้ว ปีนออกทางคอห่าน (รูชักโครก) เป็นที่มาของส้วมรู? เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับส้วม ซึ่งเป็นที่ปลดทุกข์ ไม่ใช่สถานที่น่ารังเกียจ

Rue’ s Toilet (Hole? Toilet)

Rue’ s Toilet (Hole? Toilet) build in the year 2009 to extend the imagination of Tarzan. The monkeys have to climb stairs to shit on the tree. The toilet hole look like a goose? neck,? which to create a positive attitude of the toilet. So it won’ t? look so obnoxious.