ส้วมทาร์ซาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551? สืบสานจินตนาการ ทาร์ซาน(มนุษย์) ซึ่งอาศัยอยู่ในป่า กับลิงตั้งแต่เล็กจนโต ผูกพันอยู่กับคนป่าเผ่า “เค็นมี๊ ” (ขี้เหม็น) ซึ่งเกิดโรคระบาดล้มตาย เนื่องจากขับถ่ายลงบนพื้นดิน หลังจากทาร์ซานได้พบกับ เจน สาวสวยคนเมือง ซึ่งรู้เรื่องสุขาภิบาล ทั้งสองได้ร่วมกันสร้างส้วมบนต้นไม้ เพื่อใช้ขับถ่ายอย่างถูกวิธี

Tarzan’ Toilet
Tarzan’ Toilet build in the year 2008 derive from the imagination of Tarzan (human child) living in the jungle with monkeys since he is small until he grows up. There was a disease that killed people who excrete in the ground floor. After Tarzan meet Jane. He gained knowledge of? sanitation. Tarzan, Jane, together they create comfort on the tree.