สินค้า OTOP


นอกเหนือไปจาก ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ส้มโชกุน ลองกอง มะละกอ(พันธุ์ทุ่งตะโก) ทุเรียน มังคุด กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ สวนนายดำ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น มังคุดกวน ทุเรียนกวน กล้วยเล็บมือนางอบ และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดทางภาคใต้ นำมาเป็นศูนย์จำหน่ายที่นี่